+84 (0) 243 224 2738 Office@wbcvn.vn Monday – Friday 8:00 AM – 17:30 PM

TIN TỨC & SỰ KIỆN

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5/2018

 

  • Căn cứ Bộ Luật Lao động
  • Căn cứ điều kiện kinh doanh thực tế tại Công ty

Ban Giám đốc Công ty TNHH WBC Việt Nam thông báo đến toàn thể quý khách hàng và nhân viên về lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5/2018 như sau:

 

  1. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: Toàn thể cán bộ, nhân viên nghỉ Thứ 4 ngày 25/4/2018 (Tức ngày 10/3 Âm lịch)
  2. Lễ 30/4 và 1/5: Toàn bộ cán bộ, nhân viên nghỉ từ ngày 30/4/2018 (Thứ 2) đến hết ngày 1/5/2018 (Thứ 3) . Ngày 2/5/2018 (Thứ 4) trở lại làm việc bình thường.

 

Vậy công ty xin thông báo cho quý khách hàng và nhân viên biết để chủ động sắp xếp thời gian và công việc.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                                                                          Tổng Giám đốc

(đã ký)

 

 


Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus