+84 (0) 243 224 2738 Office@wbcvn.vn Monday – Friday 8:00 AM – 17:30 PM

TIN TỨC & SỰ KIỆN

THÔNG BÁO

V/v nghỉ lễ 30/04 và 01/05 năm 2021

 

  • Căn cứ Bộ Luật Lao động;
  • Căn cứ điều kiện kinh doanh thực tế tại Công ty

Ban Giám đốc Công ty TNHH WBC Việt Nam thông báo đến toàn thể quý khách hàng và nhân viên về lịch nghỉ lễ 30/04 và 01/05 năm 2021 như sau:

 

Toàn thể cán bộ, nhân viên nghỉ từ ngày 30/4/2021 (Thứ 6 ) đến hết ngày 03/05/2021 (Thứ 2). ngày 04/05/2021 (Thứ 3) trở lại làm việc bình thường

 

Vậy công ty xin thông báo cho quý khách hàng và nhân viên biết để chủ động sắp xếp thời gian và công việc.

Xin trân trọng cảm ơn!