+84 (0) 243 224 2738 Office@wbcvn.vn Monday – Friday 8:00 AM – 17:30 PM

TIN TỨC & SỰ KIỆN

WBC Vietnam là công ty con có 100% vốn đầu tư từ công ty World Business Center. Trải qua 50 năm, World Business Center đã và đang hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan y tế, giáo dục, công cộng và các ngành công nghiệp trong các lĩnh vực kỹ thuật đòi hỏi có tính chuyên môn cao tại Nhật.


Mục tiêu phát triển của công ty chúng tôi là hợp sức cùng với các công ty Việt Nam để phát triển offshore, cung cấp BSE làm việc lâu dài tại Nhật, và vận hành offshore cho các khách hàng của World Business Center.


Đảm nhiệm vai trò là 1 Offshore Delivery Center, chúng tôi tiếp nhận các dự án từ khách hàng của World Business Center và nỗ lực phát triển với số lượng đáng kể các hệ thống.

Với dịch vụ phát triển offshore mà chúng tôi đề ra thì BSE sẽ làm việc lâu dài tại nơi của khách hàng, thiết kế hệ thống với những kiến thức nghiệp vụ, qui tắc – qui trình phát triển thuần thục nhất nên sẽ giảm thiểu tối đa sai sót về yêu cầu – spec.

Thông tin Công ty TNHH WBC Việt Nam 

Logo Công ty:
Tên giao dịch tiếng Việt:   Công ty TNHH WBC Việt Nam
Tên Công ty tiếng Anh:   WBC Vietnam Company Limited
Địa chỉ:   2nd Floor, Block A, Song Da tower, Pham Hung Str, My Dinh 1 Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi
Phone:   +84(0)43 224 2738
Fax:   +84(0)43 224 2808
Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MST:   0106895664