+84 (0) 243 224 2738 Office@wbcvn.vn Monday – Friday 8:00 AM – 17:30 PM

TIN TỨC & SỰ KIỆN

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022

 - Căn cứ Bộ Luật Lao động

 - Căn cứ điều kiện kinh doanh thực tế tại Công ty

Ban Giám đốc Công ty TNHH WBC Việt Nam thông báo đến toàn thể quý khách hàng và nhân viên về lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 như sau:

Toàn thể cán bộ, nhân viên nghỉ từ ngày Thứ 7 ngày 09/04/2022 (Tức ngày 8/3 Âm lịch) đến hết thứ 2 ngày 11/04/2022 (tức 10/3 Âm lịch), ngày 12/4/2022 (Thứ 3) trở lại làm việc bình thường.

Vậy công ty xin thông báo cho quý khách hàng và nhân viên biết để chủ động sắp xếp thời gian và công việc.

Xin trân trọng cảm ơn!