+84 (0) 243 224 2738 Office@wbcvn.vn Monday – Friday 8:00 AM – 17:30 PM

CƠ HỘI VIỆC LÀM

WBC Vietnam là công ty con có 100% vốn đầu tư từ công ty World Business Center. Trải qua 50 năm, World Business Center đã và đang hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan y tế, giáo dục, công cộng và các ngành công nghiệp trong các lĩnh vực kỹ thuật đòi hỏi có tính chuyên môn cao tại Nhật. Chúng tôi luôn đề cao yếu tố con người, sức mạnh tập thể thông qua chính sách trọng dụng hiền tài. Để mở rộng thị trường tại Việt Nam chúng tôi cần tuyển 10 lập trình viên Java làm việc tại Hà Nội hoặc Nhật Bản với các yêu cầu:

WBC Vietnam là công ty con có 100% vốn đầu tư từ công ty World Business Center. Trải qua 50 năm, World Business Center đã và đang hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan y tế, giáo dục, công cộng và các ngành công nghiệp trong các lĩnh vực kỹ thuật đòi hỏi có tính chuyên môn cao tại Nhật. Chúng tôi luôn đề cao yếu tố con người, sức mạnh tập thể thông qua chính sách trọng dụng hiền tài. Để mở rộng thị trường tại Việt Nam chúng tôi cần tuyển thêm 1 kỹ sư cầu nối (BrSE) làm việc tại Hà Nội với yêu cầu sau:

WBC Vietnam là Công ty con có 100% vốn đầu tư từ công ty World Business Center. Trải qua 50 năm, World Business Center đã và đang hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan y tế, giáo dục, công cộng và các ngành công nghiệp trong các lĩnh vực kỹ thuật đòi hỏi có tính chuyên môn cao tại Nhật. Chúng tôi luôn đề cao yếu tố con người, sức mạnh tập thể thông qua chính sách trọng dụng hiền tài. Để mở rộng thị trường tại Việt Nam chúng tôi cần tuyển 5 Tester làm việc tại Hà Nội hoặc Nhật Bản với các yêu cầu:

WBC Vietnam là công ty con có 100% vốn đầu tư từ công ty World Business Center. Trải qua 50 năm, World Business Center đã và đang hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan y tế, giáo dục, công cộng và các ngành công nghiệp trong các lĩnh vực kỹ thuật đòi hỏi có tính chuyên môn cao tại Nhật. Chúng tôi luôn đề cao yếu tố con người, sức mạnh tập thể thông qua chính sách trọng dụng hiền tài. Để mở rộng thị trường tại Việt Nam chúng tôi cần tuyển 10 lập trình viên Java làm việc tại Hà Nội hoặc Nhật Bản với các yêu cầu:

WBC Việt Nam ! Là công ty con của WBC Nhật Bản có vốn 100% nước ngoài.  Để chuẩn bị cho dự án sắp tới chúng tôi cần tuyển 01 leader dự án Data Entry làm việc tại Hà Nội.

(*) Yêu cầu:

 - Có trình độ tiếng Nhật N2 trở lên (bắt buộc).

 - Có kinh nghiệm làm leader và quản lý nhóm

 - Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật

 - Có kinh nghiệm làm comtor

 - Tham gia ngay vào dự án Data Entry từ khách hàng Nhật Bản

 (*) Đối tượng: Nhân viên chính thức (full Time)

WBC Việt Nam ! Là công ty con của WBC Nhật Bản có vốn 100% nước ngoài.  Để chuẩn bị cho dự án sắp tới chúng tôi cần tuyển 03 lập trình viên Java làm việc tại Hà Nội.

(*) Yêu cầu:

 - Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm lập trình Java.

 - Làm trên các Database MySQL, Oracle, SQL Server

 - Thành thạo framework Java Spring MVC.

 - Biết làm HTML, CSS, JS.

- Có kinh nghiệm dùng các công cụ quản lý source code  (git, SVN) là một lợi thế.

- Biết tiếng Nhật là một lợi thế.

 (*) Nội dung công việc:

 - Tham gia ngay vào dự án offshore về Java từ khách hàng Nhật Bản

 - Sau đó tham gia phát triển sản phẩm e-learning (hệ thống cho phép người dùng thực hiện các bài test trực tuyến).

WBC Việt Nam ! Là công ty con của WBC Nhật Bản có vốn 100% nước ngoài. Để chuẩn bị cho dự án Nhập liệu dữ liệu sắp tới chúng tôi cần tuyển vị trí nhân viên Nhập liệu.

(*) Yêu cầu:
- Có trình đồ tiếng nhật N4 - N3
- Biết sử dụng Microsoft Office cơ bản.

(*) Nội dung công việc :
- Tham gia trực tiếp vào dự án.
- Tương tác với dữ liệu, nhập dữ liệu vào hệ thống chuyên dụng (Tất cả dữ liệu là tiếng Nhật).
- Trong thời gian làm việc công ty sẽ định hướng và đào tạo trở thành Tester hoặc Comtor.

(*) Đối tượng :
- Nhân viên chính thức ( Full Time )

WBC Vietnam là công ty con có 100% vốn đầu tư từ công ty World Business Center. Trải qua 50 năm, World Business Center đã và đang hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan y tế, giáo dục, công cộng và các ngành công nghiệp trong các lĩnh vực kỹ thuật đòi hỏi có tính chuyên môn cao tại Nhật. Cần tuyển TUYỂN 3 LEADER .NET VÀ 10 DEVELOPER .NET

WBC Vietnam là công ty con có 100% vốn đầu tư từ công ty World Business Center. Trải qua 50 năm, World Business Center đã và đang hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan y tế, giáo dục, công cộng và các ngành công nghiệp trong các lĩnh vực kỹ thuật đòi hỏi có tính chuyên môn cao tại Nhật. Chúng tôi luôn đề cao yếu tố con người, sức mạnh tập thể thông qua chính sách trọng dụng hiền tài. Để mở rộng thị trường tại Việt Nam chúng tôi cần tuyển 10 lập trình viên Java làm việc tại Hà Nội hoặc Nhật Bản với các yêu cầu:

WBC Vietnam là Công ty con có 100% vốn đầu tư từ công ty World Business Center. Trải qua 50 năm, World Business Center đã và đang hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan y tế, giáo dục, công cộng và các ngành công nghiệp trong các lĩnh vực kỹ thuật đòi hỏi có tính chuyên môn cao tại Nhật. Chúng tôi luôn đề cao yếu tố con người, sức mạnh tập thể thông qua chính sách trọng dụng hiền tài. Để mở rộng thị trường tại Việt Nam chúng tôi cần tuyển 5 Tester làm việc tại Hà Nội hoặc Nhật Bản với các yêu cầu: