+84 (0) 243 224 2738 Office@wbcvn.vn Monday – Friday 8:00 AM – 17:30 PM

CƠ HỘI VIỆC LÀM

WBC Việt Nam ! Là công ty con của WBC Nhật Bản có vốn 100% nước ngoài. Để chuẩn bị cho dự án Nhập liệu dữ liệu sắp tới chúng tôi cần tuyển vị trí nhân viên Nhập liệu.

(*) Yêu cầu:
- Có trình đồ tiếng nhật N4 - N3
- Biết sử dụng Microsoft Office cơ bản.

(*) Nội dung công việc :
- Tham gia trực tiếp vào dự án.
- Tương tác với dữ liệu, nhập dữ liệu vào hệ thống chuyên dụng (Tất cả dữ liệu là tiếng Nhật).
- Trong thời gian làm việc công ty sẽ định hướng và đào tạo trở thành Tester hoặc Comtor.

(*) Đối tượng :
- Nhân viên chính thức ( Full Time )

WBC Vietnam là công ty con có 100% vốn đầu tư từ công ty World Business Center. Trải qua 50 năm, World Business Center đã và đang hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan y tế, giáo dục, công cộng và các ngành công nghiệp trong các lĩnh vực kỹ thuật đòi hỏi có tính chuyên môn cao tại Nhật. Cần tuyển TUYỂN 3 LEADER .NET VÀ 10 DEVELOPER .NET

WBC Vietnam là công ty con có 100% vốn đầu tư từ công ty World Business Center. Trải qua 50 năm, World Business Center đã và đang hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan y tế, giáo dục, công cộng và các ngành công nghiệp trong các lĩnh vực kỹ thuật đòi hỏi có tính chuyên môn cao tại Nhật. Chúng tôi luôn đề cao yếu tố con người, sức mạnh tập thể thông qua chính sách trọng dụng hiền tài. Để mở rộng thị trường tại Việt Nam chúng tôi cần tuyển 10 lập trình viên Java làm việc tại Hà Nội hoặc Nhật Bản với các yêu cầu:

WBC Vietnam là Công ty con có 100% vốn đầu tư từ công ty World Business Center. Trải qua 50 năm, World Business Center đã và đang hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan y tế, giáo dục, công cộng và các ngành công nghiệp trong các lĩnh vực kỹ thuật đòi hỏi có tính chuyên môn cao tại Nhật. Chúng tôi luôn đề cao yếu tố con người, sức mạnh tập thể thông qua chính sách trọng dụng hiền tài. Để mở rộng thị trường tại Việt Nam chúng tôi cần tuyển 5 Tester làm việc tại Hà Nội hoặc Nhật Bản với các yêu cầu: